Home Voor wie Door wie Werkwijze Praktisch Contact Klachtenreglement

     
 

Werkwijze

foto gesprek mentorschap

Een vraag om bewindvoering, mentorschap of curatele kun je zelf met mij bespreken, maar kan ook gedaan worden door een familielid of iemand anders uit je omgeving (bijvoorbeeld een begeleider). Mijn insteek hierbij is dat ik zelf een ontmoeting heb met degene voor wie de aanvraag gedaan wordt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Dit wordt vooraf door mij overlegd met de aanmelder.

Als duidelijk is dat bewindvoering, mentorschap of curatele gewenst is, dan moet hiervoor een aanvraag ingediend worden bij de kantonrechter. De aanvraag vullen we samen in en de rechtbank wil graag ook dat er een Plan van Aanpak wordt meegestuurd bij de aanvraag. In het Plan van Aanpak staat de reden waarom bewindvoering, mentorschap of curatele nodig is. En ook staan hierin de afspraken die wij maken over onze samenwerking.

Nadat de kantonrechter een beslissing heeft genomen kan de bewindvoering, het mentorschap of de curatele van start gaan.

 
     
  Uut de knup - Begeleiding - Bewindvoering - Mentorschap - Deventer - Raalte - Zutphen - Apeldoorn